Program ograniczania picia

Picie kontrolowane to całkiem nowe podejście do tematu nadużywania alkoholu. Sprawdź czy możesz jeszcze odzyskać kontrolę nad piciem.

W naszym Centrum poza terapią uzależnień prowadzimy również nowatorski Program Ograniczania Picia skierowany do osób, które nadużywają alkoholu, ale mają jeszcze szansę powrócić do tzw. „picia kontrolowanego”

 

Przeczytaj poniżej, czy ten program jest dla Ciebie i odzyskaj kontrolę nad piciem.

Strategia picia kontrolowanego

Strategia picia kontrolowanego ­ nowy paradygmat w leczeniu uzależnień od alkoholu już w Polsce i w Centrum Syntonia. Obecnie najbardziej powszechnym modelem jest traktowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby przewlekłej i nieuleczalnej. Zakłada on, że osoby uzależnione, w wyniku deficytów w mózgu, nie są w stanie kontrolować swojego picia a szczególnie momentu jego zakończenia. W związku z tym najbardziej wskazane jest przyjęcie w terapii strategii pełnej abstynencji. Paradygmat pełnej abstynencji, a Programy Ograniczania Picia Idea Programów Ograniczania Picia jest związana z bardziej współczesnym myśleniem o uzależnieniu od alkoholu, w którego centrum nie znajdują się tylko osoby pijące najbardziej destrukcyjnie a sama choroba nie jest traktowana jako przewlekła i nieuleczalna. Coraz powszechniej uważa się ją za zjawisko heterogeniczne (zróżnicowane), które każdemu z nas może się przydarzyć. To proces, do którego prowadzi wiele dróg i wiele może być dróg wyjścia z niego. Nie ma więc jednego uniwersalnego sposobu leczenia, bo zjawisko uzależnienia jest wielopoziomowe i wieloetapowe ­ nie pojawia się nagle, ale rozwija się latami. Najcenniejszym w Programach Ograniczania Picia wydaje się założenie, by docierać do osób pijących na wczesnym etapie rozwoju uzależnienia, zanim ich życie przewróci się do góry nogami, stracą rodzinę, prace i zdrowie.

 

Na czym polegają Programy Ograniczania Picia?

Pacjent, który wchodzi w program uczy się jak monitorować swoje picie. Centralnym punktem procesu jest kontrakt terapeutyczny, tzw. plan picia. W programach, których celem jest całkowite zaprzestanie picia, najważniejsza jest abstynencja. W Programach Ograniczania Picia takim centralnym punktem są ustalone z terapeuta limity spożycia alkoholu. Klient umawia się na konkretną ilość alkoholu jaką może wypić w ciągu dnia i na to, ile dni będzie pił w ciągu tygodnia. Takich dni wstrzymywania się od spożywania alkoholu musi być przynajmniej dwa lub trzy. Podczas terapii określane są też sytuacje, które w dotychczasowym modelu picia klienta były szczególnie destrukcyjne i ryzykowne. W kontrakcie zaznacza się, że w tych sytuacjach osoba wchodząca w program pić już nie będzie lub będzie piła produkty o niższej zawartości czystego alkoholu. Każdy program jest indywidualnie dostosowywany do klienta i jak najściślej ustalany. Podczas procesu terapeuta uczy klienta przeliczania zawartości alkoholu w napojach i technik, dzięki którym może on ograniczyć swoje picie np. odstawiania szklanki z drinkiem na stół po każdym łyku czy picie napojów zawierających alkohol na przemian np. z wodą. Sama relacja terapeuty z klientem opiera się na bardziej nowoczesnym podejściu. Tutaj terapeuta podąża za klientem oddając mu kontrolę nad piciem i w efekcie odpowiedzialność za swoje życie. W ten sposób klient uczy się panować nad swoim postępowaniem, odzyskuje wiarę w siebie i powodzenie terapii.

Czy Programy Ograniczania Picia są dla wszystkich?

To nie są programy skierowane do wszystkich uzależnionych od alkoholu. Przede wszystkim nie zaleca się ich osobom ze zniszczonym przez alkohol zdrowiem, znajdującym się w zaawansowanej fazie uzależnienia. Dla nich zdecydowanie najlepszym wyjściem będzie abstynencja i taką drogę z pewnością zaleci terapeuta. Ze statystyk wynika, że wiele osób wchodzących w Programy Ograniczania Picia w ich trakcie uznaje, że właśnie zaprzestanie picia jest dla nich najlepszym rozwiązaniem, bo powrót do kontrolowania picia jest dla nich zbyt trudny lub niemożliwy do osiągnięcia.
Jednym z kryteriów przyjęcia klienta do Programu Ograniczania Picia są przeciwwskazania medyczne, np. to czy cierpi on na zaburzenia funkcjonowania wątroby, przyjmuje leki wchodzące w interakcję z alkoholem lub czy zdiagnozowano u niego choroby, których objawy może zaostrzyć alkohol (cukrzyca czy zaburzenia psychiczne). Wtedy terapeuta również będzie zalecał pracę nad abstynencją.
Z badań wynika, że do tych Programów Ograniczania Picia trafiają zwykle osoby młodsze, które mają wsparcie w swoim otoczeniu, nie utraciły pracy, a ich uzależnienie jest w początkowej fazie rozwoju. To nie terapeuci decydują, kto do jakiego programu ma trafić. Czy celem terapii ma być abstynencja czy powrót do picia kontrolowanego. Z badań wynika, że zgłaszający się do gabinetu terapeutycznego zwykle wiedza, jaki cel terapii byłby dla nich najbardziej możliwy do osiągnięcia. Osoby w zaawansowanym stopniu uzależnienia same wybierają abstynencję, bo wiele z nich wielokrotnie próbowało bez efektu ograniczać swoje picie. Jaka jest skuteczność Programów Ograniczania Picia? W zasadzie nie da się porównać skuteczności programów abstynenckich z Programami Ograniczania Picia. Są one skierowane są do różnych osób i odmienne osoby w nich uczestniczą. Statystyki mówią, że skuteczność jest podobna, ale jeśli badania są przeprowadzane w określonych grupach pacjentów. Programy Ograniczania Picia zarekomendowała już Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pierwsi terapeuci, którzy będą je realizowali są już po szkoleniu. Oznacza to, że system terapeutyczny w Polsce powoli się zmienia. Jest coraz bardziej otwarty, coraz bardziej nastawiony na klienta i coraz bardziej podąża za jego potrzebami i celami. Zaczyna też stwarzać przestrzeń na współuczestniczenie klienta w procesie terapii.

Zadzwoń i umów się na konsultacje – sprawdź czy ten program jest dla Ciebie! – tel.: 883 100 153