Nasz zespół

Magdalena Pyrich-Pacholska

Magdalena Pyrich-Pacholska

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra Bemowo

Magdalena Pyrich-Pacholska – specjalista psychiatra, lekarz medycyny - ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie– Wydział Lekarski. Pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tam też uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Następnie, przez pięć lat pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego SCANMED Universum w Krakowie. Zdobywała doświadczenie w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, odbyła też szereg szkoleń oraz uczestniczyła w licznych konferencjach z zakresu psychiatrii. Pracowała w Szpitalu Wolskim im. Dr Anny Gostyńskiej w Warszawie jako specjalista psychiatra w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie pracuje również jako specjalista psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w Centrum Syntonia przy ul. Batalionów Chłopskich 78 w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na różnorodne problemy, między innymi: obniżenie nastroju, zniechęcenie, utrata aktywności i motywacji do działania, przemęczenie, wypalenie zawodowe, problemy ze snem, nerwice, przewlekły stres, stany lęku czy niepokoju. W swojej praktyce podchodzi indywidualnie do każdego z Pacjentów, kładzie nacisk na wnikliwe wysłuchanie i zrozumienie kłopotów z jakimi się zgłaszają. W trakcie leczenia liczy się z decyzjami Pacjenta i razem z nim szuka rozwiązań – zarówno farmakologicznych, jak i/lub terapeutycznych.

Marek Pacholski

Marek Pacholski

Psycholog Bemowo

Marek Pacholski - psycholog - na co dzień pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią osób z różnorodnymi problemami psychologicznymi. Jako pracownik Kliniki Psychiatrii Sądowej jest autorem kilkuset opinii sądowo-psychologicznych, w tym w sprawach karnych o najcięższe przestępstwa. Ma na koncie publikacje z zakresu psychologii sądowej (np. Heitzman J, Lew-Starowicz M, Pacholski M, Lew-Starowicz Z, Wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce – analiza badań 257 sprawców, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Psychiatr. Pol. 2014; 48 (1):105-120.)  Prowadził szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, a także dla prokuratorów. Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną, konsultacjami i poradnictwem, ma uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.

Małgorzata Hałucha-Wojdowska

Małgorzata Hałucha-Wojdowska

Psycholog, Psychoterapeutka - Bemowo

Dyplom magistra psychologii zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Certyfikat NR 76). Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Centrum Psychoterapii, Dziennym Oddziale Nerwic w Przychodni Lekarskiej WAT (pracuje tam obecnie), Centrum Zdrowia Psychicznego (obecnie). Pracuje z pacjentami od 1994 roku, jako terapeuta psychodynamiczny 10 lat. Prowadzi konsultacje i psychoterapię psychoanalityczną, psychodynamiczną indywidualną i grupową osób dorosłych. W pracy swojej wykorzystuje techniki terapii tańcem, psychodramatyczne według francuskiej szkoły psychodramy psychoanalitycznej rozwijanych jako metoda diagnozy w terapii grupowej i indywidualnej. Pracę swoją poddaje superwizji, udoskonala ją na różnych konferencjach, seminariach. Swoja ofertę kieruje do osób które: - cierpią z powodu depresji, lęków, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania; - mają niski poziom własnej wartości, czują, że coś im przeszkadza w realizowaniu własnych możliwości, odczuwają problemy w życiu zawodowym i społecznym, cierpią na brak satysfakcji życiowej; - czują się osamotnione i zagubione; - przechodzą załamanie, kryzys psychiczny, przeżywają żałobę, kryzys w małżeństwie bądź związku partnerskim; - skarżą się na dolegliwości cielesne, które internista określił jako objaw stresu lub nerwicy; - mają poczucie, że w ich życiu i relacjach z ludźmi powtarzają się destrukcyjne wzorce i schematy nad którymi nie panują i nie potrafią ich samodzielnie zmienić; - mają problemy w pracy, doświadczyli mobbingu; - mają za sobą leczenie na oddziale psychiatrycznym. Jej rola jako psychoterapeuty polega na tym, że pacjent za jej pomocą uświadamia sobie przyczyny swoich problemów, stopniowo zaczyna postępować w sposób, który jest dla niego bardziej satysfakcjonujący. Stwarza pacjentowi bezpieczną przestrzeń do wyrażania przeżyć, myśli, fantazji i towarzyszy mu w odkrywaniu samego siebie.

Karolina Jankowska

Karolina Jankowska

Psycholog Bemowo

"Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, magister psychologii. Aktualnie w trakcie czteroletniego kursu w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobyła na Oddziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Pracuje z osobami, które nie radzą sobie z napotykanymi trudnościami, przeżywają konflikty i kryzysy w relacjach międzyludzkich, cierpią z powodu lęku, smutku czy przygnębienia, dla których świat stał się niezrozumiały i/lub pozbawiony sensu. W swojej praktyce pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzysta również z metod terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Pracę swoją poddaje regularnej superwizji

Marcin Król

Marcin Król

Terapeuta Uzależnień, Pedagog - Bemowo

Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwent studium Wspierania Dzieci z Problemami Rozwojowymi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik kursów doskonalących umiejętności terapeuty w zakresie pracy z uzależnieniami behawioralnymi. Trener Treningu Zastepowania Agresji Amity ART w trakcie certyfikacji. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych, związany od kilkunastu lat ze Stowarzyszeniem Aslan. Praktykę zdobywał w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych ,,Punkt" Stowarzyszeniu ,,Eleuteria", Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Obecnie pracownik CPS Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. W Syntonii zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych, hazardu, internetu itp.

Barbara Pęszkal

Barbara Pęszkal

Psycholog, Psychoterapeutka Bemowo

opis wkrótce

Agnieszka Rolla

Agnieszka Rolla

Psycholog Bemowo

Psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie w Dundee, Wielka Brytania. Podczas studiów ukończyła szkolenie ze stosowania metody Przedłużonej Ekspozycji (Prolonged Exposure, PE), która pomaga osobom, które doznały traumatycznego wydarzenia, przetworzyć emocjonalnie to, co je spotkało. Metoda Przedłużonej Ekspozycji posiada ściśle określoną procedurę, dzięki której możliwe jest monitorowanie postępów pacjenta w toku całej terapii. Przez parę lat pracowała w Wielkiej Brytanii jako psycholog i terapeuta. Prowadziła indywidualne terapie, które skupiały się na łagodzeniu objawów PTSD. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Psychotraumatologii, która wzbogaci jej wiedzę z zakresu terapii młodzieży i dorosłych ofiar traumy. Posiada rozwiniętą umiejętność, która odzwierciedla się na indywidualnym podejściu do pacjenta i do przeżytych wydarzeń. Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Magdalena Słupek

Magdalena Słupek

Psycholog, Psychoterapeutka Bemowo

Jest psychologiem, diagnostą i psychoterapeutą. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i szkoli się w tym obszarze w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapia integracyjna jako główną zasadę przyjmuje dostosowanie się do potrzeb pacjenta. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów. Ukończyła psychologię oraz studia podyplomowe z „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy, a także na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Nerwic w dwóch warszawskich szpitalach. Zajmowała się również wsparciem psychologicznym rodzin osób zaginionych w Fundacji Itaka oraz osób w żałobie w Fundacji Nagle Sami. Udziela wsparcia osobom dorosłym, które potrzebują pomocy, bo czują, że mają trudności w jakimś obszarze oraz chcą poprawić jakość swojego życia i dokonać w nim ważnych, dobrych zmian. Świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach trudnych i kryzysowych.