Nasz zespół

Magdalena Pyrich-Pacholska

Magdalena Pyrich-Pacholska

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra Bemowo

Magdalena Pyrich-Pacholska – specjalista psychiatra, lekarz medycyny - ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie– Wydział Lekarski. Pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tam też uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Następnie, przez pięć lat pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego SCANMED Universum w Krakowie. Zdobywała doświadczenie w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, odbyła też szereg szkoleń oraz uczestniczyła w licznych konferencjach z zakresu psychiatrii. Pracowała w Szpitalu Wolskim im. Dr Anny Gostyńskiej w Warszawie jako specjalista psychiatra w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie pracuje również jako specjalista psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w Centrum Syntonia przy ul. Batalionów Chłopskich 78 w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na różnorodne problemy, między innymi: obniżenie nastroju, zniechęcenie, utrata aktywności i motywacji do działania, przemęczenie, wypalenie zawodowe, problemy ze snem, nerwice, przewlekły stres, stany lęku czy niepokoju. W swojej praktyce podchodzi indywidualnie do każdego z Pacjentów, kładzie nacisk na wnikliwe wysłuchanie i zrozumienie kłopotów z jakimi się zgłaszają. W trakcie leczenia liczy się z decyzjami Pacjenta i razem z nim szuka rozwiązań – zarówno farmakologicznych, jak i/lub terapeutycznych.

Magdalena Słupek

Magdalena Słupek

Psycholog, Psychoterapeutka Bemowo

Jest psychologiem, diagnostą i psychoterapeutą. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i szkoli się w tym obszarze w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapia integracyjna jako główną zasadę przyjmuje dostosowanie się do potrzeb pacjenta. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów. Ukończyła psychologię oraz studia podyplomowe z „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy, a także na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Nerwic w dwóch warszawskich szpitalach. Zajmowała się również wsparciem psychologicznym rodzin osób zaginionych w Fundacji Itaka oraz osób w żałobie w Fundacji Nagle Sami. Udziela wsparcia osobom dorosłym, które potrzebują pomocy, bo czują, że mają trudności w jakimś obszarze oraz chcą poprawić jakość swojego życia i dokonać w nim ważnych, dobrych zmian. Świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Małgorzata Hałucha-Wojdowska

Małgorzata Hałucha-Wojdowska

Psycholog, Psychoterapeutka - Bemowo

Dyplom magistra psychologii zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Certyfikat NR 76). Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Centrum Psychoterapii, Dziennym Oddziale Nerwic w Przychodni Lekarskiej WAT (pracuje tam obecnie), Centrum Zdrowia Psychicznego (obecnie). Pracuje z pacjentami od 1994 roku, jako terapeuta psychodynamiczny 10 lat. Prowadzi konsultacje i psychoterapię psychoanalityczną, psychodynamiczną indywidualną i grupową osób dorosłych. W pracy swojej wykorzystuje techniki terapii tańcem, psychodramatyczne według francuskiej szkoły psychodramy psychoanalitycznej rozwijanych jako metoda diagnozy w terapii grupowej i indywidualnej. Pracę swoją poddaje superwizji, udoskonala ją na różnych konferencjach, seminariach. Swoja ofertę kieruje do osób które: - cierpią z powodu depresji, lęków, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania; - mają niski poziom własnej wartości, czują, że coś im przeszkadza w realizowaniu własnych możliwości, odczuwają problemy w życiu zawodowym i społecznym, cierpią na brak satysfakcji życiowej; - czują się osamotnione i zagubione; - przechodzą załamanie, kryzys psychiczny, przeżywają żałobę, kryzys w małżeństwie bądź związku partnerskim; - skarżą się na dolegliwości cielesne, które internista określił jako objaw stresu lub nerwicy; - mają poczucie, że w ich życiu i relacjach z ludźmi powtarzają się destrukcyjne wzorce i schematy nad którymi nie panują i nie potrafią ich samodzielnie zmienić; - mają problemy w pracy, doświadczyli mobbingu; - mają za sobą leczenie na oddziale psychiatrycznym. Jej rola jako psychoterapeuty polega na tym, że pacjent za jej pomocą uświadamia sobie przyczyny swoich problemów, stopniowo zaczyna postępować w sposób, który jest dla niego bardziej satysfakcjonujący. Stwarza pacjentowi bezpieczną przestrzeń do wyrażania przeżyć, myśli, fantazji i towarzyszy mu w odkrywaniu samego siebie.

Karolina Jankowska

Karolina Jankowska

Psycholog Bemowo

"Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, magister psychologii. Aktualnie w trakcie czteroletniego kursu w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobyła na Oddziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Pracuje z osobami, które nie radzą sobie z napotykanymi trudnościami, przeżywają konflikty i kryzysy w relacjach międzyludzkich, cierpią z powodu lęku, smutku czy przygnębienia, dla których świat stał się niezrozumiały i/lub pozbawiony sensu. W swojej praktyce pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzysta również z metod terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Pracę swoją poddaje regularnej superwizji

Barbara Pęszkal

Barbara Pęszkal

Psycholog, Psychoterapeutka Bemowo

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Terapia Rodzin i Małżeństw. Ukończyła 5 letnie całościowe szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne organizowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Mabor. Na co dzień pracuje w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych WAT i tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych doświadczających lęku, skarżących się na objawy psychosomatyczne, depresyjne, cierpiących na zaburzenia odżywiania, osobowości, przeżywających trudności w związkach czy pracy. Od wielu lat pracuje także jako psycholog szkolny. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą, rodzinami i parami. Stosuje podejście integracyjne, korzysta z dostępnych technik tak, aby możliwie efektywnie wspierać proces zmiany. Bliskie jest jej podejście systemowe, docenia koncepcje psychodynamiczne i techniki poznawczo-behawioralne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Justyna Kotowska

Justyna Kotowska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień Bemowo

Justyna Kotowska – psycholog, psychoterapeutka, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jest w trakcie szkolenia Szkoły Psychoterapii Humanistycznej INTRA. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od kilku lat prowadzi terapię osób uzależnionych oraz rodzin. Jest autorką publikacji z zakresu pomocy osobom uzależnionym. Wybrane publikacje: • Malinowska J.(2010).Choroba rozsiana w czasie i przestrzeni. [w:] Charaktery 7/2010 • Malinowska J.(2008). Zarys wybranych zagadnień psychologii zeznań. [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe SKNP UMCS. Wyd. UMCS. Lublin (współautor) • Malinowska J.(2014). Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień. Zastosowanie Internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym [w:] Alkoholizm i Narkomania, t.27, nr 1. Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii. (współautor) • Kotowska J. (2015). „Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam” – rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie. [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 1. (współautor) • Kotowska J. (2017). „Abstynencja czy ograniczanie picia. Teoria Zachowania Zasobów Hobfolla jako alternatywna koncepcja pracy z chorobą alkoholową” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 2. (współautor) • Kotowska J. (2017). „Abstynencja czy ograniczanie picia cz. II” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 3. (współautor) • Kotowska J. (2017). „Abstynencja czy ograniczanie picia cz. III” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 4. (współautor) • Kotowska J. (2018). „O potrzebie ustawy o zawodzie psychologa” [w:] Prawnik, Dziennik Gazeta Prawna, marzec (współautor) • Kotowska J. (2018). „Problemy suicydalne w świetle badań” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 3.

Marek Pacholski

Marek Pacholski

Psycholog Bemowo

Marek Pacholski - psycholog - na co dzień pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią osób z różnorodnymi problemami psychologicznymi. Jako pracownik Kliniki Psychiatrii Sądowej jest autorem kilkuset opinii sądowo-psychologicznych, w tym w sprawach karnych o najcięższe przestępstwa. Ma na koncie publikacje z zakresu psychologii sądowej (np. Heitzman J, Lew-Starowicz M, Pacholski M, Lew-Starowicz Z, Wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce – analiza badań 257 sprawców, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Psychiatr. Pol. 2014; 48 (1):105-120.)  Prowadził szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, a także dla prokuratorów. Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną, konsultacjami i poradnictwem, ma uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.