Nasz zespół

Magdalena Pyrich-Pacholska

Magdalena Pyrich-Pacholska

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra Warszawa Bemowo

UWAGA !!! - CHWILOWO NIE PROWADZIMY ZAPISÓW DO TEGO SPECJALISTY Magdalena Pyrich-Pacholska – specjalista psychiatra, lekarz medycyny - ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie– Wydział Lekarski. Pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tam też uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii. Następnie, przez pięć lat pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego SCANMED Universum w Krakowie. Zdobywała doświadczenie w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, odbyła też szereg szkoleń oraz uczestniczyła w licznych konferencjach z zakresu psychiatrii. Pracowała w Szpitalu Wolskim im. Dr Anny Gostyńskiej w Warszawie jako specjalista psychiatra w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie pracuje również jako specjalista psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w Centrum Syntonia przy ul. Batalionów Chłopskich 78 w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na różnorodne problemy, między innymi: obniżenie nastroju, zniechęcenie, utrata aktywności i motywacji do działania, przemęczenie, wypalenie zawodowe, problemy ze snem, nerwice, przewlekły stres, stany lęku czy niepokoju. W swojej praktyce podchodzi indywidualnie do każdego z Pacjentów, kładzie nacisk na wnikliwe wysłuchanie i zrozumienie kłopotów z jakimi się zgłaszają. W trakcie leczenia liczy się z decyzjami Pacjenta i razem z nim szuka rozwiązań – zarówno farmakologicznych, jak i/lub terapeutycznych.

Karolina Jankowska - Frej

Karolina Jankowska - Frej

Psycholog, Psychoterapeutka - Warszawa Bemowo

Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada członkostwo nadzwyczajne Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (https://ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. W pracy korzysta z technik terapii skoncentrowanej na przeniesienu (TFP), dającej terapeucie największe wsparcie w pracy z szerokim spektrum zaburzeń i trudności, z jakimi zgłaszają się pacjenci, co potwierdzają liczne badania naukowe. Pracuje z młodzieżą (od 16 r.ż) i osobami dorosłymi. Pomaga osobom, które cierpią z powodu: depresji, zaburzeń lękowych, nerwicowych, zaburzeń osobowości, braku satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, osamotnienia, braku satysfakcji z życia, mają niskie poczucie własnej wartości, przeżywają trudności w pracy lub związku. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji

Justyna Kotowska

Justyna Kotowska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień Warszawa Bemowo

Justyna Kotowska – psycholog, psychoterapeutka, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jest w trakcie szkolenia Szkoły Psychoterapii Humanistycznej INTRA. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od kilku lat prowadzi terapię osób uzależnionych oraz rodzin. Jest autorką publikacji z zakresu pomocy osobom uzależnionym. Wybrane publikacje: • Malinowska J.(2010).Choroba rozsiana w czasie i przestrzeni. [w:] Charaktery 7/2010 • Malinowska J.(2008). Zarys wybranych zagadnień psychologii zeznań. [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe SKNP UMCS. Wyd. UMCS. Lublin (współautor) • Malinowska J.(2014). Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień. Zastosowanie Internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym [w:] Alkoholizm i Narkomania, t.27, nr 1. Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii. (współautor) • Kotowska J. (2015). „Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam” – rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie. [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 1. (współautor) • Kotowska J. (2017). „Abstynencja czy ograniczanie picia. Teoria Zachowania Zasobów Hobfolla jako alternatywna koncepcja pracy z chorobą alkoholową” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 2. (współautor) • Kotowska J. (2017). „Abstynencja czy ograniczanie picia cz. II” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 3. (współautor) • Kotowska J. (2017). „Abstynencja czy ograniczanie picia cz. III” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 4. (współautor) • Kotowska J. (2018). „O potrzebie ustawy o zawodzie psychologa” [w:] Prawnik, Dziennik Gazeta Prawna, marzec (współautor) • Kotowska J. (2018). „Problemy suicydalne w świetle badań” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 3.

Pola Gromek

Pola Gromek

Psycholog, seksuolog - Warszawa Bemowo

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna z tytułem magistra psychologii oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT-EDU. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego Oddziału Dziennego w Szpitalu Wolskim oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnienień "Kazuń". Posiada również kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobyła podczas współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami m.in. w Aslanie oraz jako psycholog szkolny w Dwujęzycznej Prywatnej Szkole Podstawowej. W praktyce zawodowej pomaga osobom, które doświadczają trudności związanych z ich seksualnością, w szczególności w zakresie fizjologii reakcji seksualnych m.in. zaburzenia erekcji, wytrysku, braku orgazmu, niskiego libido. Pomaga też osobom uzależnionym od pornografii i/lub masturbacji.a także osobom, których zastanawia lub niepokoi własna seksualność. Prowadzi terapię indywidualną oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dorota Mularz

Dorota Mularz

Psycholog, Psychoterapeutka - Warszawa Bemowo

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim a także Studium Reintegracji Społecznej prowadzone przez Polskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Szkoły Psychoterapii INTRA. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Krakowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz jako koterapeuta w grupie psychoterapeutycznej dla osób dorosłych cierpiących na nerwice. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Swoją pomoc w zakresie psychoterapii oferuje osobom doświadczającym trudności w relacjach, konfliktów, niskiej samooceny, lęków i stanów depresyjnych oraz chcącym lepiej zrozumieć siebie i własne doświadczenia i pełniej kierować swoim życiem. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym pod stałą superwizją. Od wielu lat prowadzi też warsztaty profilaktyczne w grupach szkolnych, pracuje z rodzicami i nauczycielami, wspierając ich kompetencje wychowawcze.

Barbara Pęszkal

Barbara Pęszkal

Psycholog, Psychoterapeutka - Warszawa Bemowo

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Terapia Rodzin i Małżeństw. Ukończyła 5 letnie całościowe szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne organizowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Mabor. Na co dzień pracuje w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych WAT i tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych doświadczających lęku, skarżących się na objawy psychosomatyczne, depresyjne, cierpiących na zaburzenia odżywiania, osobowości, przeżywających trudności w związkach czy pracy. Od wielu lat pracuje także jako psycholog szkolny. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą, rodzinami i parami. Stosuje podejście integracyjne, korzysta z dostępnych technik tak, aby możliwie efektywnie wspierać proces zmiany. Bliskie jest jej podejście systemowe, docenia koncepcje psychodynamiczne i techniki poznawczo-behawioralne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Rolla

Agnieszka Rolla

Psycholog - Warszawa Bemowo

Psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie w Dundee, Wielka Brytania. Podczas studiów ukończyła szkolenie ze stosowania metody Przedłużonej Ekspozycji (Prolonged Exposure, PE), która pomaga osobom, które doznały traumatycznego wydarzenia (śmierć osoby bliskiej, ofiary wypadków, ofiary przemocy) przepracować emocjonalnie to, co je spotkało. Metoda Przedłużonej Ekspozycji posiada ściśle określoną procedurę, dzięki której możliwe jest monitorowanie postępów pacjenta w toku całej terapii. Pracowała w Wielkiej Brytanii jako psycholog i terapeuta. Prowadziła indywidualne terapie, które skupiały się na łagodzeniu objawów PTSD (zespołu stresu pourazowego (posttraumatycznego). Pomaga także ofiarom przemocy w rodzinie (Pracowała m.in. w Niebieskiej Linii), stosując metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ale także zajmuje się wsparciem w sytuacjach kryzysowych. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Psychotraumatologii, która wzbogaci jej wiedzę z zakresu terapii młodzieży i dorosłych ofiar traumy. W swojej pracy skupia się na indywidualnym podejściu do pacjenta i do przeżytych wydarzeń. Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Małgorzata Hałucha-Wojdowska

Małgorzata Hałucha-Wojdowska

Psycholog, Psychoterapeutka - Warszawa Bemowo

Dyplom magistra psychologii zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Certyfikat NR 76). Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Centrum Psychoterapii, Dziennym Oddziale Nerwic w Przychodni Lekarskiej WAT (pracuje tam obecnie), Centrum Zdrowia Psychicznego (obecnie). Pracuje z pacjentami od 1994 roku, jako terapeuta psychodynamiczny 10 lat. Prowadzi konsultacje i psychoterapię psychoanalityczną, psychodynamiczną indywidualną i grupową osób dorosłych. W pracy swojej wykorzystuje techniki terapii tańcem, psychodramatyczne według francuskiej szkoły psychodramy psychoanalitycznej rozwijanych jako metoda diagnozy w terapii grupowej i indywidualnej. Pracę swoją poddaje superwizji, udoskonala ją na różnych konferencjach, seminariach. Swoja ofertę kieruje do osób które: - cierpią z powodu depresji, lęków, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania; - mają niski poziom własnej wartości, czują, że coś im przeszkadza w realizowaniu własnych możliwości, odczuwają problemy w życiu zawodowym i społecznym, cierpią na brak satysfakcji życiowej; - czują się osamotnione i zagubione; - przechodzą załamanie, kryzys psychiczny, przeżywają żałobę, kryzys w małżeństwie bądź związku partnerskim; - skarżą się na dolegliwości cielesne, które internista określił jako objaw stresu lub nerwicy; - mają poczucie, że w ich życiu i relacjach z ludźmi powtarzają się destrukcyjne wzorce i schematy nad którymi nie panują i nie potrafią ich samodzielnie zmienić; - mają problemy w pracy, doświadczyli mobbingu; - mają za sobą leczenie na oddziale psychiatrycznym. Jej rola jako psychoterapeuty polega na tym, że pacjent za jej pomocą uświadamia sobie przyczyny swoich problemów, stopniowo zaczyna postępować w sposób, który jest dla niego bardziej satysfakcjonujący. Stwarza pacjentowi bezpieczną przestrzeń do wyrażania przeżyć, myśli, fantazji i towarzyszy mu w odkrywaniu samego siebie.

Magdalena Słupek

Magdalena Słupek

Psycholog, Psychoterapeutka Warszawa Bemowo

Jest psychologiem, diagnostą i psychoterapeutą. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i szkoli się w tym obszarze w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapia integracyjna jako główną zasadę przyjmuje dostosowanie się do potrzeb pacjenta. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów. Ukończyła psychologię oraz studia podyplomowe z „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy, a także na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Nerwic w dwóch warszawskich szpitalach. Zajmowała się również wsparciem psychologicznym rodzin osób zaginionych w Fundacji Itaka oraz osób w żałobie w Fundacji Nagle Sami. Udziela wsparcia osobom dorosłym, które potrzebują pomocy, bo czują, że mają trudności w jakimś obszarze oraz chcą poprawić jakość swojego życia i dokonać w nim ważnych, dobrych zmian. Świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Marek Pacholski

Marek Pacholski

Psycholog - Warszawa Bemowo

Marek Pacholski - psycholog - na co dzień pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią osób z różnorodnymi problemami psychologicznymi. Jako pracownik Kliniki Psychiatrii Sądowej jest autorem kilkuset opinii sądowo-psychologicznych, w tym w sprawach karnych o najcięższe przestępstwa. Ma na koncie publikacje z zakresu psychologii sądowej (np. Heitzman J, Lew-Starowicz M, Pacholski M, Lew-Starowicz Z, Wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce – analiza badań 257 sprawców, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Psychiatr. Pol. 2014; 48 (1):105-120.)  Prowadził szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, a także dla prokuratorów. Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną, konsultacjami i poradnictwem, ma uprawnienia do badań psychologicznych kierowców. Obecnie jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego do uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień. Swoją pracę z osobami uzależnionymi poddaje regularnej superwizji.