Prowadzimy badania:

  • kierowców;
  • operatorów;
Przeprowadzamy także indywidualną diagnostykę psychologiczną funkcjonowania intelektualnego (IQ) oraz diagnostykę osobowości (cech i ewentualnych zaburzeń).

Posługujemy się uznanymi testami:

  • diagnostyka funkcjonowania intelektualnego: Test Inteligencji Wechslera WAIS-R(PL), test Matryc Ravena;
  • diagnostyka cech i zaburzeń osobowości: Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – MMPI-2 (oraz szereg innych kwestionariuszy, w zależności od potrzeb).