Usługi psychologiczne, psychoterapia i terapia uzależnień – Bemowo.

 • Psychoterapia Indywidualna – Bemowo – 150 zł. / 50 min.
 • Terapia Uzależnień – Bemowo – 150 zł. / 50 min.
 • Terapia Par i Małżeństw – Bemowo – 170 zł. / 50 min.
 • Konsultacja psychologiczna (poradnictwo – jednorazowa porada) – 150 zł. / 50 min.

Psychotechnika Bemowo Cennik

 • Badania psychologiczne (psychotechnika) dla kierujących pojazdy kat. B do celów służbowych (w tym widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie) – 100 zł – DLA FIRM MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!!!
 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie – 50 zł.
 • Badanie psychologiczne operatorów (np. wózków widłowych, żurawi wieżowych itp.) – medycyna pracy – 70 zł – DLA FIRM MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!!!
 • Badania psychologiczne (psychotechnika) kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców kategorii C,D,C+E, D+E – 150 zł.
 • Badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne – 150 zł.
 • Badania psychologiczne kierowców TAXI – 150 zł.
 • Badania psychologiczne kierowców skierowanych za jazdę pod wpływem alkoholu – 150 zł.
 • Badania psychologiczne kierowców skierowanych po przekroczeniu 24 punktów karnych – 150 zł.
 • Badania psychologiczne sprawców wypadku drogowego – 150 zł.

Diagnostyka Psychologiczna Cech Osobowości / Intelektu (przykładowy cennik)

 • Wykonanie diagnostyki przy pomocy testu WAIS-R(PL) dla dorosłych, w tym określenie ilorazu inteligencji (IQ) oraz omówienie – Badanie trwa około 2-3 godzin, następnie umawiana jest wizyta w celu przedstawienia wyników i ich szczegółowego omówienia – całość 450 zł.
 • Wykonanie diagnostyki cech oraz ewentualnych zaburzeń osobowości przy pomocy testu MMPI-2 – Badanie trwa około 2 godzin, następnie umawiana jest wizyta w celu omówienia wyników – całość 450 zł.
 • PROMOCJA – wykonanie zarówno testu WAIS-R(PL) oraz MMPI-2 oraz omówienie ich wyników – 600 zł.

Powyżej wymienione testy psychologiczne są wykonywane przez doświadczonego psychologa, na co dzień pracownika Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który stosuje je w swojej praktyce biegłego sądowego.


 • Możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki psychologicznej także pod innym kątem (w zależności od indywidualnych potrzeb – w razie pytań prosimy o kontakt na nr 883 100 153

Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.