Nasz zespół

Magdalena Pyrich-Pacholska

lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych

Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi różnorodnych problemów, takich jak: zaburzenia nastroju, przemęczenie, wypalenie zawodowe, problemy ze snem, obniżone samopoczucie, zaburzenia odżywania, nerwice, przewlekły stres, apatia, lęki, depresja oraz uzależnienia.

W swojej praktyce każdego z pacjentów traktuje indywidualnie. Kładzie nacisk na wnikliwe wysłuchanie i zrozumienie problemów. – „Mam świadomość, że wizyta u lekarza psychiatry dla niektórych bywa stresująca. Staram się więc rozmawiać z każdym człowiekiem, który mnie odwiedzi, w taki sposób, dzięki któremu poczuje się on akceptowany, bezpieczny i rozumiany”. Prowadząc leczenie szanuje decyzje pacjenta i wspólnie z nim szuka rozwiązań – zarówno poprzez farmakoterapię jak i/lub podjęcie przez pacjenta najlepszej dla niego formy psychoterapii.

Doświadczenie zdobywała pracując w: Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Zdrowia Psychicznego SCANMED Universum w Krakowie, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Szpitalu Wolskim w Warszawie. Odbyła szereg szkoleń oraz uczestniczyła w licznych konferencjach z zakresu psychiatrii. Jest autorką tekstów dotyczących psychiatrii publikowanych m.in. w prasie oraz w opracowaniach zbiorczych.

Na codzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w Syntonii.

Marek Pacholski

Psycholog

Marcin Król

Specjalista terapii uzależnień

Marcin Król – magister pedagogiki, absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwent studium Wspierania Dzieci z Problemami Rozwojowymi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik kursów doskonalących umiejętności tersapeuty w zakresie pracy z uzależnieniami behawioralnymi. Trener Treningu Zastepowania Agresji Amity ART w trakcie certyfikacji. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych, związany od kilkunastu lat ze Stowarzyszeniem Aslan. Praktykę w pracy z ludźmi zdobywał w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Uzaleznionej od Środków Psychoaktywnych ,,Punkt”, Stowarzyszeniu ,,Eleuteria”, Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Obecnie pracownik CPS Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. W Syntonii zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, w tym od nikotyny.

 Anna Majewska

Psycholog, psychoterapeutka, posiada uprawnienia do badań „na broń”.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (specjalizacja kliniczna i osobowości) w Warszawie. Część studiów odbyła na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza.
Certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Szkolenie z Terapii Systemowej w WTTS w Poznaniu oraz 4 – letnie szkolenie uprawniające do podjęcia egzaminu certyfikacyjnego z psychoterapii.
Posiada doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości oraz przeżywającymi różnorakie kryzysy życiowe. Przez blisko 9 lat prowadziła psychoterapię grupową i indywidualną w ramach Oddziału Dziennego Nerwic i Zaburzeń Osobowości.
Prowadzi psychoterapię indywidulną osób dorosłych, pracuje z parami i rodzinami.
Przeprowadza badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających broń, kwalifikowanych pracowników ochrony, kandydatów na urząd sędziego, prokuratora, kuratora oraz badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Pracuje pod superwizją. Prowadzi konsultacje również w j. włoskim.